Usługi rolne

Ceny netto wybranych usług sugerowanych przez PZPUR w 2016 roku

Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych przyjął następujące, bazowe ceny usług rolniczych w 2016 roku. Cennik stanowi podstawę do wyceny usług świadczonych przez firmy będące członkami PZPUR oraz sugerowany jest innym podmiotom świadczącym usługi dla rolnictwa na terenie Polski.

NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA CENA USŁUGI
(PLN 2016*)
PRACE POLOWE

orka ha 300 (z p.)
siew siewnikiem zbożowym ha 170 (z p.)
siew siewnikiem punktowym (buraki z podsiewem nawozu i kukurydza) ha 140 (z p.)
ZBIÓR ZBÓŻ

zbiór kombajnem zbożowym ha 270 (b p.)
zbiór kukurydzy kombajnem zbożowym ha 290 (b p.)
suszenie ziarna 1 t wysuszona o 1% 10 (z p.)
zwijanie słomy prasą rolującą 1 balot (od ø 150 cm) 17 (z p.)
zbiór słomy prasą wielkogabarytową 1 balot (do 350 kg) 27 (z p.)
TRANSPORT

prace załadunkowe ładowarki rolniczej h 130 (z p.)
ciągnik + 1 przyczepa do 16 t h 190 (z p.)
ZBIÓR ZIELONEK I KUKURYDZY

koszenie kosiarką ha 130 (z p.)
zbiór zielonek sieczkarnią samojezdną ha 220 (b p.)
zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną na kiszonkę ha 290 (b p.)
zbiór sianokiszonki przyczepą samozbierającą h (do 50 m3) 350 (z p.)
zwijanie bel sianokiszonki z foliowaniem 1 balot (ø 120 cm) 50 (z p)
kiszenie w rękawie ziarna, wysłodków i zielonek t 28 (z r.i p.)
ZBIÓR OKOPOWYCH

zbiór buraków kombajnem samojezdnym wraz z pryzmowaniem ha 970 ( z.p.)
doczyszczanie i załadunek buraków cukrowych t 5,60 ( z p.)
INNE

oprysk opryskiwaczem samojezdnym ha 70 ( z p.)
oprysk opryskiwaczem samojezdnym o wysokim prześwicie ha 90 (z p.)
rozsiew wapna (rozrzutnik 16t) t 200 ( z p.)
rozrzut obornika (rozrzutnik 16t) t 200 ( z p.)
gniecenie ziarna i zakiszanie go w rękawie foliowym t 60 ( z p.)
     

* ceny netto przy koszcie paliwa z dnia 07.03.2016 r.



Objaśnienia:

z p. – z paliwem 
b.p. – bez paliwa
z r. i p. – z rękawem i paliwem