Usługi rolne

Ceny netto wybranych usług sugerowane przez PZPUR w 2014 roku

 

Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych przyjął następujące, bazowe ceny usług rolniczych w 2014 roku. Cennik stanowi podstawę do wyceny usług świadczonych przez firmy będące członkami PZPUR oraz sugerowany jest innym podmiotom świadczącym usługi dla rolnictwa na terenie Polski.

NAZWA USŁUGI

JEDNOSTKA

CENA USŁUGI PLN* 2013

CENA USŁUGI PLN* 2014

PRACE POLOWE

orka

ha

180,00 (b.p.)

270,00 (z p.)

siew siewnikiem zbożowym

ha

120,00 (b.p.)

150,00 (z p.)

siew siewnikiem punktowym (buraki z podsiewem nawozu i kukurydza)

ha

125,00 (b.p.)

130,00 (z p.)

ZBIÓR ZBÓŻ

zbiór kombajnem zbożowym

ha

260,00 (b.p.)

250,00 (b.p.)

zbiór kukurydzy kombajnem zbożowym

ha

265,00 (b.p.)

265,00 (b.p.)

suszenie ziarna

1 t wysuszona o 1%

11,00 (z p.)

10,00 (z p.)

zwijanie słomy prasą rolującą

1 balot (od ø 150 cm)

17,00 (z p.)

17,00 (z p.)

zbiór słomy prasą wielkogabarytową

1 balot (do 300 kg)

22,00 (z p.)

22,00 (z p.)

TRANSPORT

prace załadunkowe ładowarki rolniczej

h

120,00 (z p.)

120,00 (z p.)

ciągnik + 1 przyczepa do 16 t

h

160,00 (z p.)

160,00 (z p.)

ZBIÓR ZIELONEK I KUKURYDZY

koszenie kosiarką

ha

125,00 (z p.)

130,00 (z p.)

zbiór zielonek sieczkarnią samojezdną

ha

210,00 (b.p.)

210,00 (b.p.)

zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną na kiszonkę

ha

285,00 (b.p.)

270,00 (b.p.)

zbiór sianokiszonki przyczepą samo zbierającą

h (do 50 m3)

330,00 (z p.)

330,00 (z p.)

zwijanie bel sianokiszonki z foliowaniem

1 balot (ø 150 cm)

20,00 (z p.)

* Cena usługi bez zawijania w folię

45,00 (z p.)

kiszenie w rękawie

t

23,00 (z r. i p.)

25,00 (z r. i p.)

ZBIÓR OKOPOWYCH

zbiór buraków kombajnem samojezdnym wraz z pryzmowaniem

ha

970,00 (z p.)

970,00 (z p.)

doczyszczanie i załadunek buraków cukrowych

t

5,60 (z p.)

5,60 (z p.)

INNE

oprysk opryskiwaczem samojezdnym

ha

50,00 (z p.)

55,00 (z p.)

rozsiew wapna

t

30,00 (z p.)

30,00 (z p.)

rozrzut obornika

t

16,00 (z p.)

16,00 (z p.)

gniecenie ziarna i zakiszanie go w rękawie foliowym

t

60,00

60,00

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ceny netto przy koszcie paliwa z dnia 09.10.2013r.

 

Objaśnienia:

z p. – z paliwem

b.p. – bez paliwa

z r. i p. – z rękawem i paliwem